ikili

 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD iş birliğinde  yürütülen İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesi kapsamında, 2015 yılında “Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” hazırlanmış; 2016-2022 döneminde şirketlere yönelik verilen eğitimler sonrasında katılımcı şirketler kendi yeni iç politika ve prosedürlerini oluşturmuştur.

BADV projesinin sürdürülebilirliğini destekleyecek yeni bir gelişme olarak 2022 yılında, şimdiye kadar projeye farklı dönemlerde dahil olmuş olan toplamda 100’e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi güçlendirmek ve proje kapsamında birbirlerinden aldığı ilhamı ve bilgi paylaşımını artırmak hedefiyle, UNFPA ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD ev sahipliğinde ‘İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı’ kurulmuştur. 

Ağ ile, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddete karşı önlem ve destek yolları oluşturulmasının yanında, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratılması, bu alanda mücadele eden şirketlerin birbirleri ile olan etkileşiminin ve deneyim paylaşımının artırılması ve şirketlerdeki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hedefler:

• Farklı bölgelerdeki şirketlerin ev içi şiddete karşı resmi iş yeri politikalarını benimsemelerinin yaygınlaştırılması

• Ev içi şiddete yönelik politikaların standart hale getirilmesi

• Kurum içinde ev içi şiddete yönelik kalıcı destek mekanizmalarının oluşturulması

• Ortak platformlar aracılığıyla bilgi ve deneyim paylaşımı

 

Şirketler Ağı'na dahil olmak ve ayrıntılı bilgi almak için: badv@sabanciuniv.edu

BADV Projesi'ne 2016-2022 yılında dahil olan şirketlere buradan ulaşabilirsiniz.