ETKİNLİKLER

 

 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı - 13 Aralık 2017

 

BADV projesi kapsamında, 13 Aralık 2017 tarihinde Sabancı Center'da "Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı" isimli bir etkinlik gerçekleştirildi. Daha önce projemizden aile içi şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet eğitimi almış 12 şirket/üniversite iş yerlerinde politikalarını oluşturma sürecindeki deneyimlerini aktardılar. Etkinlik şirketlerin politikalarını oluştururken kullandıkları materyalleri içeren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Şirketler: Uygulama Örnekleri" sergisiyle sona erdi. 

 

Aynı zamanda etkinlikte ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İş Yeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi - 2017’ ile 'Yöneticiler için Bilgi Kitapçığı' tanıtıldı.

         

 

 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İş Yeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi Uygulamalarını Tanıtım Toplantısı - 13 Aralık 2016

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, kadın çalışanlarının evde veya yakın ilişki içinde maruz kaldıkları sistematik baskı ve şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” hazırlamışlardı. 2016 yılında rehberi kullanarak politskalarını geliştiren öncü 16 şirketin ve Sabancı Üniversitesi’nin çalışmalarını kamuyla paylaşmaları amacıyla 13 Aralık 2016, Salı günü Sabancı Center’da “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi Uygulamalarını Tanıtım Toplantısı” düzenlendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; rehberi uygulayarak aile içi şiddetle mücadeleye yönelik politika oluşturan şirketler ve şirket politikalarının geliştirme süreci ve içeriği kamuoyu ile paylaşıldı.

         

 

 

İş Yerlerinde Aile İçi Şiddet Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehber Model’ini Geliştirme Çalıştayı - 4 Kasım 2015

BADV projesi kapsamında oluşturulacak olan ‘Kadına Yönelik Şiddet ile İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’nin taslağının içeriğinin paylaşılması, içerik hakkında görüşlerin ve önerilerin alınması üzerine 4 Kasım 2015 tarihinde Sabancı Center’da çalıştay gerçekleştirilmiştir.  Çalıştayda rehber taslağı TÜSİAD üyesi ve diğer şirket temsilcileri, BADV Danışma Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve uzmanlar tarafından tartışıldı ve öneriler alındı.

         
 

BADV Projesi TÜSİAD Bilgilendirme Toplantısı – 26 Haziran 2015

BADV Projesi bilgilendirme toplantısı 26 Haziran 2015 Cuma günü TÜSİAD’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Aile İçi Şiddetle Mücadele el kitabının hazırlanma süreci ve içeriği tartışılmış ve bunun yanı sıra proje ile ilgili genel öneriler de dile getirilmiştir. Toplantıya TÜSİAD üye şirketlerinden temsilciler katılmıştır. 

 
 

 

Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu Lansmanı – 9 Aralık 2015 

Hollanda Hükümeti’nin Matra Fonu ve UNFPA’nın fon desteğiyle yürütülen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violance -BADV) Projesi kapsamında, 9 Aralık Salı günü, Sabancı Center’da düzenlenen toplantı ile “Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu” kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Hollanda Başkonsolosu Robert Schuddeboom yaptı. Ana tema konuşmalarını UNFPA Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ve Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Emel Armutçu gerçekleştirdi. 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat “Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Kadın Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi Araştırma Raporu” sunumunu gerçekleştirdi. Melsa Ararat 19 gönüllü şirketin katılımı ile tamamlanan, kadın çalışanların ve şirketlerin aile içi şiddet konusundaki farkındalıklarını, kadın çalışanların yakın ilişkilerinde şiddete maruz kalma durumlarını ve şirketlerin bu konudaki tutumlarını araştıran çalışmanın sonuçlarını aktardı. Toplantının kapanış konuşmasını da KAMER Vakfı Başkanı Sayın Nebahat Akkoç gerçekleştirdi. 

       

 

 

 
 

 

İş Yerlerinde Aile İçi Şiddete Karşı En İyi İş Uygulamaları Çalıştayı – 4 Kasım 2014

İş Yerlerinde Aile İçi Şiddete Karşı En İyi İş Uygulamaları Çalıştayı 4 Kasım Salı günü, 13.30-17.30 saatleri arasında Sabancı Center'da gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda işyerlerinde aile içi şiddet ile mücadelede küresel olarak hayata geçirilmiş uygulamaların paylaşılmış ve Türkiye için çözüm önerilerinin tartışılmıştır. Çalıştaya ankete katılan şirketlerden temsilciler, Sivil Toplum Kuruluşları uzmanları ve Akademisyenler katılmışlardır.

           
 

 

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Lansmanı – 15 Nisan 2014

BADV Projesinin lansmanı, iş dünyasından ve akademiden isimlerin görüşlerini paylaştıkları bir yuvarlak masa toplantısı ile 15 Nisan 2014, Salı günü Hollanda Başkonsolosluğu’nda gerçekleşti. Proje lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Hollanda Başkonsolosu Robert Schuddeboom, Hollanda Hükümeti’nin toplumsal eşitlik çalışmalarına verdiği öneme vurgu yaptı. Lansmana katılarak konuyla ilgili görüşlerini dile getiren ve desteklerini ifade eden kişi ve kuruşular arasında A&B İletişim Başkanı Sibel Asna, AÇEV CEO’su Ayla Göksel, Boyner Kurumsal İletişim Koordinatörü Aysun Sayın, Hacettepe Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Başkanı Kadriye Bakırcı, KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Nacide Berber ve Esen Özdemir, Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu’ndan Ayşe Yüksel ve Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Ülengin yer aldı.

           
                 
                 
Turkish