Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi, İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun desteğiyle Bursa’da yürütülecek. Projenin tanıtım toplantısı 9 Mart 2017 Perşembe günü, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, toplantıya katılan tüm konuklara teşekkür ederek, İş dünyası temsilcileri olarak aile içi şiddete karşı olduklarını vurguladı. Baylan, geçtiğimiz günlerde BUİKAD ve Yeşim Tekstil’le birlikte Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nu hayata geçirdiklerini hatırlatan Baylan, “Bu platformda 22 iş dünyası temsilcisi var; bu Bursa için önemli bir başarı. Aynı zamanda Türkiye genelinde de kayda değer bir adım. Bursa’da bu tür çalışmaların yapılmasından BUSİAD olarak son derece memnunuz. Kadının iş dünyasına katılımı konusunda son yıllarda önemli bir yol aldık ancak daha alınacak çok yolumuz var. Bu anlamda Sabancı Üniversitesi’ne de böylesi bir etkinliği Bursa’da gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Baylan'ın açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen toplantıda söz alan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Cinsiyet Çalışmaları Koordinatörü Meltem Ağduk ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Prof. Dr. Melsa Ararat projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Meltem Ağduk erkek egemen sistemin baskın olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ayrımcılığın, iş dünyasında da kendini gösterdiğini ifade etti. Ağduk, kadınlara yönelik önyargıların, onların iş yaşamına girmelerini, girdiklerinde de kararlara katılmalarını, ilerlemelerini ve yükselmelerini engellediğine dikkat çekerek “Bu süreçte kadınların önündeki en ciddi engellerden biri ayrımcılık, diğeri de şiddettir. Ayrımcılık ve şiddet kadınların çalışma hayatlarını da derinden etkilemektedir. Bu nedenle özel sektörün kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadelede hayati bir rol oynadığının altını çizmek gerekmektedir. Kadınlar olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı bilinci ile hareket eden Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her alanda olduğu gibi kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi için de özel sektöre destek vermektedir” dedi.

Prof. Dr. Melsa Ararat da kadınların işgücüne katılımının kalkınmanın temel unsurlarından birisi olduğu konusunda hem dünyada hem de ülkemizde görüş birliği oluştuğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ararat, kadınların işgücüne etkin katılımının önündeki engellerden birisinin de evdeki şiddet olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ararat, şöyle devam etti: “Türkiye’nin de taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi çalışan kadınların evde maruz kaldıkları şiddetle başa çıkma süreçlerinde desteklenmesinin bir işveren sorumluluğu olduğuna işaret etmekte. TÜSİAD üyesi şirketlerle birlikte hazırladığımız Politika Geliştirme Rehberi’nin İstanbul Merkezli 17 şirketten sonra Bursa şirketleri tarafından da kullanılacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Sürdürülebilir istihdam sağlamada öncü şirketlerimizin toplumsal cinsiyet eşitliğini bir iş performansı ve ekonomik - sosyal kalkınma meselesi olarak ele almaları ümit verici.”

Toplantının ardından Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın yönetimindeki İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Uygulamaları başlıklı panele geçildi. Panelde; Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Uzmanı Meral Yıldırım, Aygaz Kurumsal İletişim Müdürü Rişe Özkan ve Aras Kargo Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ata Okutan kendi şirketlerindeki uygulamaları aktardı.

Panelde ilk sözü alan Gökhan Ata Okutan, bu tip uygulamaların paylaşıldıkça çoğalacağını düşündüklerini belirterek, Aras Kargo’nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ata, şirket içinde verilen eğitimlere değinerek “Kadın katılımcıların katılımı ne kadar fazla ise o eğitimlerden daha fazla geri bildirim ve yaratıcı fikirler geldi” şeklinde konuştu. Aras Kargo’da kadına yönelik Türkiye’deki şirketin yapmakta zorlandığı birçok karar alındığını ve uygulandığını dile getiren Okutan, şöyle devam etti: “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ne dahil olduktan sonra neler yapabileceğimizi araştırdık. Bir kadın derneği ile psikolojik destek alma girişimi başlattık. Kadın çalışanlarımız burayı arayıp destek alabilecek. Biz de buraya gelen telefonlardaki sorunlara bakarak kendi içimize bakıp neler yapabileceğimizi araştıracağız.” Aygaz Kurumsal İletişim Müdürü Rişe Özkan da “Biz nüfusun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle eşit hak, özgürlük ve fırsatlara sahip olmadıkça, toplumsal bir kalkınmanı mümkün olmadığını düşünüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önündeki en büyük engel ise kadına yönelik şiddet. Çünkü kadının kendini güvende hissetmediği bir ortamda potansiyelini gerçekleştirmesi mümkün değil. Toplumdaki bu eşitsizliğin aşılmasına katkıda bulunmak için Aygaz olarak iş yerimizden başladık. Bir yandan tüm çalışanlarımız bu konuda bilinçlendirirken, diğer yandan şiddet gören kadınların bu durumu fark etmelerine ve gerekli adımları atmalarına olanak sağlayacak destek mekanizmalarını işletiyoruz. İş dünyasının bu konuyu ele alması çok önemli. Ortak çalışmalarımızın sonuç vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Uzmanı Meral Yıldırım da projeye dahil olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesindeki 17 pilot firmadan biri Yeşim Tekstil. Bu proje kapsamında geçtiğimiz yıl firmamızda sistematik çalışmalar yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağladık. Bu farkındalığı Bursa geneline taşıyabilmek için Yeşim Tekstil koordinatörlüğünde, BUİKAD ve BUSİAD işbirliğiyle Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nu kurduk. Özellikle bu platform sayesinde tüm çalışmalarımızı Bursalı şirketlerle paylaşarak Bursa’da kadının güçlenmesi projesine liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz. Ve tüm şirketleri cinsiyet eşitliği konusunda çalışmaya davet ediyoruz” dedi.