HAKKINDA

 ‘İŞ DÜNYASI AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI’ PROJESİ

 

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi, 2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından çalışanların yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı iş yerlerinde destek mekanizmaları oluşturulması ve iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti azaltıcı en iyi uygulamaları, araç ve yöntemleri yaygınlaştırmaları üzerine tasarlandı.  Proje kapsamında çalışanların aile içi şiddet hakkındaki farkındalıklarını ve şiddete maruz kalma durumlarını araştırmak üzere 2014 yılında yirmi şirkette anket uygulandı.

 

Anket sonuçlarına göre çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadın çalışanların yüzde 75’inin en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kaldığı ve çalışan kadınların yüzde 40’ının psikolojik-duygusal şiddete, yüzde 35’inin sosyal şiddete, yüzde 17’sinin ekonomik şiddete ve yüzde 8’inin fiziksel şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu sonuçlara dayanarak 2015’te projenin ikinci aşamasında şirketlerin aile içi şiddetin işi, iş yerini ve çalışan kadınların işgücüne etkin katılımını olumsuz olarak etkilemesini engellemeye yönelik bir şirket politikası oluşturarak çözüm mekanizmaları yaratabilmelerini desteklemek amacıyla ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ile Mücadele İçin İş Yeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ oluşturuldu. Bu çalışmalar TÜSİAD’ın ve üye şirketlerin katkılarıyla yürütüldü.

 

Proje kapsamında 2016 yılı Pilot Uygulama yılı olarak belirlendi, 2017 senesinde de pilot uygulamalar devam etmektedir. Pilot çalışmanın amacı ilk uygulamaların yakından izlenmesi, sonuçlarının ve deneyimlerin rehberin iyileştirilmesinde kullanılmasıdır. 

 

Pilot uygulama aynı zamanda rehberi kullanarak aile içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt eden gönüllü şirketlerin ‘pilot şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsamaktadır.  

 

Pilot uygulama kapsamında aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmektedir:

 

BADV projesi hakkında daha detaylı bilgi almak ve 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz "Kadına Yönelik Aile İçi şiddetle Mücadelede Şirketler: Uygulama Örnekleri" isimli sergimize ulaşmak için lütfen tıklayınız

Turkish