İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence - BADV) projesi Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından ev içi şiddete karşı işyerlerinde destek mekanizmaları oluşturup, kadına uygulanan şiddeti daha görünür hale getirmektir amacıyla tasarlanmıştır. Proje kapsamında, iş dünyasının yönetimsel ve örgütsel yeteneklerini kullanarak ev içi şiddete karşı önlem ve destek yolları belirlenmektedir. 2013 yılında Hollanda Başkonsolosluğu’nun ve UNFPA'nın hibe desteği ile hayata geçirilen proje, iş dünyasında kadın hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini amaçlamaktadır.

Kadına yönelik şiddet insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkilemektedir. Dünya'da yaşayan milyarlarca ve Türkiye'de yaşayan milyonlarca kadın fiziksel ve duygusal boyutlarda uygulanan şiddetten etkilenmektedir. Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu rakamlardan anlaşıldığı gibi, kadına yönelik şiddet önemli bir problem olarak süregelmektedir.

Kadınların tam anlamıyla iş hayatında var olmalarını sağlamak, firmalar açısından daha güçlü ekonomiler kurmak, daha istikrarlı toplumlar oluşturmak, insan hakları ve sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası konulan hedeflere ulaşmak ve kadınların, ailelerin ve toplumların yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler’in kadınların işyerlerinde ve toplumda güçlendirilmesi için hazırladığı iş sektörüne yönelik Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’nde ‘Kadınların sağlığının, güvenliğinin ve refahının sağlanması’ maddesi yer almaktadır. İş yerlerinde ev içi şiddete karşı önlemlerin alınması, çalışanların verimliliği ve motivasyonlarını artıracak, çalışanların işten ayrılma oranını azaltacak ve kadına yönelik şiddet riskinin azaltılmasına ve insan haklarının gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, bu proje kapsamında iş dünyasında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin hedef kitlesini Türkiye’deki işyerleri, çalışan kadınlar, kadının güçlendirilmesi ve eşitlik konusunda çalışmalar yapan platformların imzacı şirketleri ve iş dernekleri oluşturmaktadır. 

Projenin ilk temel aşamaları aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

  • En iyi örnek uygulamalarının araştırılması ve ilgili şirketlerle iletişime geçilmesi, İşte Eşitlik Platformu imzacı şirketleri ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacı şirketlerinde anket uygulaması

  • Anket 2014 yılında toplamda 20 şirkette uygulanmıştır, anket uygulanan şirketlerin listesine aşağıda ulaşabilirsiniz. Sadece isimlerinin açıklanması istenen şirketler listelenmiştir.

Anket sonuçlarının analizi

Anket çalışmasında her şirkete özel link oluşturularak şirketlerin kendi durumlarını görmesi sağlandı. Anket; çalışanların ev içi şiddet konusundaki farkındalığını, kadınların yakın ilişki içinde şiddete maruz kalma durumunu, bu durumun iş performansına etkisini ve şirketlerin ev içi şiddete karşı aldıkları tutumları araştırmak üzere tasarlanmıştır. Anket verileri Sabancı Üniversitesi araştırmacıları tarafından değerlendirilmekte ve her şirketle ilgili sonuçlar o şirket yönetimi ile paylaşılmaktadır, kamuoyuna ise toplu sonuçlar açıklanacaktır. Anket çalışması IPSOS işbirliği ile halen uygulanmakta olup, anket yöntemi ve anketle ilgili detaylı bilgi almak için proje ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Genel anket sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

İş Yerlerinde uygulanmak üzere 'Kadına Yönelik Ev İçi Şiddetle İlgili İş Yeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi'nin Hazırlanması

Rehber işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kadına yönelik şiddete hoşgörü göstermeyen bir iş kültürünün geliştirilmesinde şirketlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.  Rehber kadınların geçmişte veya bugün yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete ve bu şiddetin işe ve işyerine etkisine odaklanmıştır. Rehber kadına karşı şiddet ile mücadelede şirket içerisinde nasıl politika oluşturulacağına dair detayları içermekte olup, ayrıca şirketlerin kullanması veya geliştirmesi üzerine politika örneği de sunmaktadır. Türkiye’de ve diğer ülkelerde kadına yönelik şiddet alanında şirketlerin uygulamış olduğu politikalar ve çalışmalar da şirketlere örnek teşkil etmesi için en iyi uygulamalar bölümünde özetlenmiştir.  Rehbere, buradan ulaşabilirsiniz.

Şirket Uygulamaları

Proje kapsamında 2016 yılı itibari ile pilot uygulamalara başlandı. Pilot uygulama rehberi kullanarak ev içi şiddet konusunda bir şirket politikası oluşturacağını taahhüt eden gönüllü şirketlerin ‘pilot şirket’ olarak süreç boyunca desteklenmesini ve izlenmesini kapsamakta.

Pilot uygulama kapsamında aşağıdaki adımları kapsamaktadır:

1.   Politika oluşturmaya karar veren şirketlere Sabancı Üniversitesi tarafından iş yeri politikası oluşturulması için gerekli adımları içeren Uygulama Rehberi ve ilave olarak vaka çalışmalarının ayrıntılı olarak sunulması;

  • Rehber eğitimi toplamda iki saat sürmektedir ve ilgili firmada eğitim verilmektedir.

2.   Politikayı oluşturmaya karar veren şirketlerin belirleyeceği iki şirket yetkilisine (bir kadın, bir erkek) Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitici eğitimi verilmesi;

  • Eğitim, pilot olmayı kabul eden şirketlerin yetkililerini kapsamaktadır.

  • Eğitim, şirket yetkililerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimini kendi şirketleri içerisinde tüm çalışanlara uygulama konusunda yetkin olmalarını amaçlamaktadır.

  • Pilot şirketlerin Uygulama Rehberi Sunumu sonrasında BADV proje ekibinden Rehber’de sunulan içerik kapsamında destek alarak politikalarını oluşturmaları.

 

2016-2021 yılları arasında yapılan çalışmada yer alan şirketler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

 

 

sirketlerlistesi