Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu, TÜSİAD’ın işbirliğiyle ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, kadın çalışanlarının evde veya yakın ilişki içinde maruz kaldıkları sistematik baskı ve şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” hazırlamışlardı. 2016 yılında rehberi kullanarak politkalarını geliştiren öncü 16 şirketin ve Sabancı Üniversitesi’nin çalışmalarını kamuyla paylaşmaları amacıyla 13 Aralık 2016, Salı günü Sabancı Center’da “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi Uygulamalarını Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; rehberi uygulayarak aile içi şiddetle mücadeleye yönelik politika oluşturan şirketler ve şirket politikalarının geliştirme süreci ve içeriği kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik yaptılar. Ana tema konuşmasını Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Program Sorumlusu Özge Berber Ağtaş yaptı. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat “Hazırladığımız rehberin pilot uygulamasında yer alan şirketler arasında en büyük iş gruplarımızın en az bir şirketleri vasıtasıyla yer alması bizi çok sevindirdi. Zira bu öncü şirketlerin aldığı sonuçlar aynı iş grubu içindeki diğer şirketleri de teşvik edecek ve çalışan kadınların baskı ve şiddetle mücadelelerinde onlara işverenler tarafından sunulan destek mekanizmalarının yaygınlaşmasına yol açacaktır. Bu çalışmanın gördüğü destek toplumun öncelikli sorunları ile başa çıkmada ve çözüm üretmede üniversitelerin özel sektörle ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin kritik önemini göstermektedir,” dedi.

UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa “Erkek egemen sistemin baskın olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık, iş dünyasında da kendini göstermektedir. Kadınlara yönelik önyargılar onların iş yaşamına girmelerini, girdiklerinde de kararlara katılmalarını, ilerlemelerini ve yükselmelerini engellemektedir. Bu süreçte kadınların önündeki en ciddi engellerden biri de kadına yönelik ev içi şiddettir. Ev içi şiddet kadınların çalışma hayatlarını da derinden etkilemektedir. Bu nedenle özel sektörün kadına yönelik ev içi şiddetle mücadelede hayati bir rol oynadığının altını çizmek gerekmektedir. Kadınlar olmadan kalkınmanın sağlanamayacağı bilinci ile hareket eden Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her alanda olduğu gibi kadına yönelik ev içi şiddetin önlenmesi içinde özel sektöre destek vermektedir.” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesi gerekiyor. Şiddete maruz kalan kadının haklarının korunması ve şiddet uygulayanı hiçbir şekilde mazur görmeyen bir anlayışın yerleşmesi gerekli. TÜSİAD olarak ‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı’ projesine destek vermekteyiz. İş dünyasının toplumu dönüştürücü gücünden hareketle, kadın çalışanlarımızın yaşamını olumsuz etkileyen şiddete karşı kurumsal yeteneklerimizi harekete geçirmeliyiz. “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi’ni uygulayan pilot şirketleri tebrik ediyorum. Kadınların güven içinde yaşadığı, güçlendiği ve toplumu da güçlendirdiği bir iklimi hep beraber yaratabilmeyi diliyorum.” dedi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Program Sorumlusu Özge Berber Ağtaş “ILO, Haziran 2016 Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında olası bir uluslararası enstrümana veya araçlara ilişkin ilk tartışmalara yol açacak olan "İş Dünyasında Kadınlara ve Erkeklere Yönelik Şiddet ve Taciz" konulu standart belirleme sürecine başladı. Aile içi şiddet cinsiyete dayalı şiddetin bir şeklidir. Hükümetler, işçi ve işveren örgütler ile işletmeler, aile içi şiddetin insanlık acısı ve verimlilik kaybı üzerindeki etkisini kabul etmektedir. Aile içi şiddetin ortadan kaldırılması hedefine ulaşmak için, iş dünyasını da kapsayan aktörler dahil olmak üzere dünya çapında bir işbirliği yapılmasını gerektirir ve ILO, iş dünyasındaki tüm şiddet türlerini ortadan kaldırmaya kararlıdır.” dedi.

Konuşmaların ardından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme ve Uygulama Rehberi” Pilot Şirket Uygulamaları paneline geçildi. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Nur Ger üstlendi. Panelde; Aras Kargo Kurumsal İletişim Müdürü Deniz Can, Aygaz Kurumsal İletişim Müdürü Rişe Özkan,Erdemir Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Melda Garipağaoğlu Şahin, Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete, Ericsson İnsan Kaynakları Direktörü Selen Zarakol, İnci Holding Akademi Müdürü Füsun Toros, İpekyol Operasyonel Gelişim Şefi Hacer Güler Akdeniz, Organik Kimya İnsan Kaynakları Direktörü Asuman Yorulmaz, Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü Arzu Bolgül, Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Nurer Yüksel, Sun Tekstil-Ekoten İnsan Kaynakları Müdürü Deniz Köksal, TAV Grubu/Havaş Yönetim Sistemleri Müdürü Başak Helen Taşkan ve Yeşim Tekstil, Yeşim Akademi Yöneticisi Özlem Şenkoyuncu söz aldılar. Nur Ger konuşmasında "TÜSİAD olarak desteklediğimiz, İş Dünyası Aile içi Şirddete Karşı Projesinin pilot şirketlerinin başarılı uygulamaların dinlemek adına bir araya geldik. Kadınlarımız her alanda şiddete maruz kalabilmektedirler. Bu vakaların yaşanmaması ancak buradaki pilot şirketlere tüm iş dünyasının katılmasıyla mümkün olacaktır. Türkiye'de yükselen değer kadının güçlendirilmesi olmalıdır." dedi. Toplantı Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın kapanış konuşması ile sona erdi.