‘İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi’ Ege Serbest Bölgesi'nde tanıtıldı. İzmir’de yapılan tanıtım toplantısına Ege Serbest Bölgesinde bulunan firmaların temsilcileri katıldı. Projeye katılım için son tarih 15 Mayıs 2018 olarak duyuruldu.

Açılış konuşmasını yapan ESBAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Halime Büyükyüksel projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Büyükyüksel bu proje ile diğer serbest bölgeler arasında öncü ve örnek olacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, yürüttükleri çalışmaların bir taraftan şirketlerin faydalarına olurken diğer taraftan da toplumsal sorunlara dokunduğunu söyledi. Kadın ve erkeklerin işe giriş aşamasında eşit oranda işe başladıklarını ancak yukarı doğru çıkıldığında kadın sayısının azaldığına dikkat çekti. Büyük şirketlerin ancak yüzde 14’ünün yönetim kurulunda kadın bulunduğunun altını çizen Melsa Ararat, “Bu şirketlerin aldığı kararlar bütün toplumu etkiliyor. Bu kararlar kadınları ve çocukları da etkiliyor” dedi. İş hayatında yukarıya doğru çıkıldığında kadınların neden azaldığını araştırdıklarını anlatan Ararat, eğitimli kadınların yakın ilişkide bulunduğu erkekler tarafından şiddete uğradıklarını gördüklerini söyledi.

Melsa Ararat, “Eğer şirketler kadınların ve erkeklerin yetkinliklerinden tam faydalanamıyorsa rekabette var olmaları mümkün değil” dedi. Melsa Ararat, bugüne kadar şirketlerle teker teker çalıştıklarını, ESBAŞ ve Ege Serbest Bölgesindeki diğer firmaların katılımı ile çarpan etkisini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Kadının Güçlendirilmesi Projeleri Yöneticisi Sevda Alkan projenin çıkış noktasını ve şu ana kadar yapılan araştırmaları aktardı. Sevda Alkan, 2013 yılında 17 şirket başladıklarını söyledi. Alkan, projenin ikinci yılında Antalya ve Bursa’da projeyi yaygınlaştırdıklarını belirtti. Bu yıl da serbest sanayi bölgesi veya organize sanayi bölgelerinde projeyi yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programları Koordinatörü Meltem Ağduk, son 15 yıldır kadına yönelik şiddet konusunda birçok proje yürüttüklerini söyleyerek konuşmasına başladı. Meltem Ağduk eğitime katılanların konuya aile içi şiddet meselesinden sıyrılarak, toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinden bakmaya başladıklarını söyledi. Meltem Ağduk, projeyi UNFPA’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde yaygınlaştırmak istediklerini sözlerine ekledi. İnci Holding İnsan Kaynakları Yöneticisi Esra Erbaş, İnci Holding’in projeye dahil olma süreci ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Esra Erbaş, İnci Holding’in yönetim kurulunun yarısının kadınlardan oluşmasının kendilerine avantaj sağladığını ifade etti. İnci Holding’in WEPs (Kadınları Güçlendirme Platformu) imzacısı olduğunun da altını çizdi. Esra Erbaş proje kapsamında politika oluştururken, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hazırlanan rehberden çok destek aldıklarını belirtti. İnci Holding’in proje kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Erbaş “Önemli olan herkesin adil şartlarda çalışmasıdır” dedi. Esra Erbaş “Eğer güçlü şirketlerden katılım olursa Türkiye’de çok güçlü bir akım gerçekleştirebiliriz” diyerek sözlerine son verdi.