UNDP, UNFPA, UN Women ve UNICEF tarafından 5-6 Kasım tarihlerinde Bişkek’te ‘Orta Asya’da Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Konferansı’ gerçekleştirildi. Konferansa Orta Asya ülkelerinden bölgesel ve uluslararası hukuk uzmanları, BM temsilcileri ve diğer küresel ve bölgesel kuruluşlar, akademi ve medya temsilcileri de katıldı. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Yöneticisi Sevda Alkan, ‘Yenilikçi Ortaklıklar ve Toplumsal Mobilizasyon’ adlı panelde konuşmacı olarak yer alarak projeden ve iş dünyası, akademi ve iş örgütlerinin bu alanda birlikte çalışmasının öneminden bahsetti. Konferansta, bölgesel olarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsiyet dayalı şiddetin önlenmesi için ele alınması gereken önlemler ve çözümler tartışıldı.