BADV Şirketler Ağı üyeleri "[Eleştirel] Erkek, Erkeklik, Erkeklikler Üzerine Heybeleri Birleştirme" başlıklı atölyede bir araya geldi.

BADV Şirketler Ağı üyeleri, 26 Haziran’da Minerva Han’da Dr. Oğuz Can Ok’'un kolaylaştırıcılığında "[Eleştirel] Erkek, Erkeklik, Erkeklikler Üzerine Heybeleri Birleştirme" başlıklı atölyede bir araya geldi.

Atölyede, kurumsal toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini genişletmek ve deneyimleri paylaşmak amacıyla erkeklik, erkek ve erkeklikler konuları eleştirel bir şekilde tartışıldı.

Atölyenin "Anlamak & Görmek" başlıklı ilk bölümünde, erkeklik, erkek ve erkeklikler kavramlarını eleştirel bir bakış açısıyla nasıl değerlendirebileceği ve erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katılımlarının önemi bu konulardaki mitlerinden örneklerle ele alındı. Ardından "Anlatmak & Dahil Etmek" başlıklı ikinci bölümde ise, erkeklerin ve eleştirel erkeklik perspektifinin şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve ev içi şiddetle mücadele çalışmalarına nasıl dahil edilebileceği ve bu çalışmaların nasıl sürdürülebilir olacağı BADV şirketlerinin deneyimlerinden de yararlanarak interaktif bir şekilde tartışıldı.

 

 

Görsel 2
[Eleştirel] Erkek, Erkeklik, Erkeklikler Üzerine Heybeleri Birleştirme