Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler: Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Eylem Çalışması Yayımlandı

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve sosyal etki merkezi olan Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu (Sabancı University Corporate Governance Forum of Turkey - SU CGFT) tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı ( Business Against Domestic Violence-BADV) ” projesini ele alan “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler: Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Eylem Çalışması” yayımlandı.

SU CGFT tarafından Hollanda Konsolosluğu’nun desteği ile başlatılan ve bugün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğinde yürütülen BADV projesinin deneyimlerini içeren bu kitap, iş dünyasının ev içi şiddet/ yakın ilişki şiddeti/aile içi şiddet ile mücadelede nasıl bir rolü olduğunu gösteriyor.

SU CGFT’nin Kurucu Direktörü Melsa Ararat tarafından derlenen kitabı, projenin 2013-2023 yılları arasında koordinatörlüğünü yürüten Sevda Alkan yayıma hazırladı. Prof. Dr Fatmagül Berktay, Doç Dr. Özge İzdeş, Doç Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Meltem Ağduk ve F. İrem Çağlar Gürgey ise makaleleri ile bu önemli yayına katkı sundular.

🌟 Kitapta neler var?

2020 yılında, “Business Against Intimate Partner Violence: A Case of Participatory Action Research and Social Action” adı ile İngilizce olarak yayımlanmış olan kitap, iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda, genel hatları ve aşamalarıyla projenin başlangıcı ve yürütülüş süreci aktarılırken, eş/partner şiddetiyle mücadele, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ele alınıyor. Katılımcı şirketlerin hikâyeleri; proje bağlamında sürdürdükleri faaliyetler, örnekler, belgeler, tanıklıklar ve fotoğraflarla anlatılıyor. İkinci kısımda ise farklı alanlardan akademisyenlerin makaleleriyle projenin meydana geldiği ve geliştiği yerel bağlama ilişkin çok disiplinli bir bakış açısı getiriliyor.

Bu kitap, iş dünyasında toplumsal değişim ve adalet için nasıl bir fark yaratabileceğimiz konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyor.

📚 Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan kitabı incelemek ve satın almak içintıklayınız.