Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen ve UNFPA ve Sabancı Vakfı’nın desteği ve TÜSİAD’ın işbirliğiyle yürütülen "İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı" projesi, Gaziantep’te Gaziantep Ticaret Borsası’nın (GTB) işbirliğinde uygulamaya konulacak.

GTB’yi ziyaret eden, İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesi yöneticisi Sevda Alkan ve UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Meltem Ağduk, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Genel Sekreter Özgür Bayram’la görüşerek projenin işleyişi hakkında bilgiler verdi. Projenin temel amacının iş dünyasında çalışan kadınların aile içinde maruz kaldıkları şiddete karşı, iş yerlerinde destek mekanizmalarının oluşturulması olduğunu kaydeden Alkan, şirketlerin yönetimsel yeteneklerini kullanarak aile içi şiddeti en asgari seviyeye çekecek uygulamaları yaygınlaştırabileceklerini söyledi. Aile içi şiddetin, etkileri açısından iş yerlerinde sıkça gözlemlenen ve çalışma hayatının her alanını etkileyen bir sorun olduğuna dikkati çeken Alkan, şunları kaydetti: "Türkiye’de 2016-2018 yılları arasında 51 şirket projeye dahil olarak aile içi şiddetle mücadele kapsamında bir resmi şirket politikası benimsemişlerdir. Çalışanlar ve yöneticiler şiddete maruz kalan kadınlara yönelik kişisel öğüt vermek yerine, şirketin bu konuda oluşturduğu resmi politika ve yönergelerin yol göstericiliğinde hareket etmesi gerekmekte. Bu bağlamda Gaziantep’te projemize dahil olacak şirketlerin insan kaynaklarına ve çalışanlarına ücretiz eğitimler vererek bu konuda resmi şirket politikalarını oluşturmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz." Alkan, Türkiye genelinde 2016 yılında 17 şirketin projeye dahil olduğunu, 2017'de projenin İstanbul dışında İzmir, Antalya ve Bursa’da yaygınlaştırılmasının sağlandığını belirterek, "Bu sene GTB’nin iş birliği ve destekleriyle pilot il olarak sanayi şehri Gaziantep’te toplumsal duyarlılığı ve bilinçlenmeyi artırıcı eğitim faaliyetleri sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Meltem Ağduk da proje kapsamında 20 şirketten bin 715 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen "Yakın İlişkide Şiddetin Beyaz Yakalı Çalışanlara ve İşletmeye Etkisi" konulu araştırma raporunun sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Ağduk, çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı kadınların yüzde 75’inin geçmişte aile içi şiddetin en az bir türüne maruz kaldığını, şiddet gören kadınların yüzde 16’sının ekonomik nedenlerle ilişkisini bitiremediğini, erkeklerin ise yüzde 36’sının eşine veya birlikte olduğu kişiye en az bir kere şiddetin bir türünü kapsayan davranışta bulunduğu kabul ettiğini ifade etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplum yararına olan ve özellikle iş yaşamında kadınları öznesine alan uluslararası bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, aile içi şiddete karşı sürdürülen mücadelenin iş dünyasında kurumsal hale dönüştürülerek toplumun her alanına yayılması gerektiğini söyledi. Borsalarının 61 yıldır üyelerine ve tarım sektörünün gelişimine yönelik öncü faaliyetler icra ettiğini, bunların yanı sıra var olduğu şehre karşı da sosyal sorumluluklarını her zaman yerine getirme gayreti içerisinde olduğunu dile getiren Akıncı, "Ülkemiz ve insanlarımızın refahı için her alanda en ön saflarda mücadele etmeyi kendine görev addeden bir kurumuz. Toplumumuzun temel taşını oluşturan kadınlarımıza yönelik gerçekleştirilen böylesi özel bir projeye Gaziantep’te katkı sunmaya çalışacağız." diye konuştu.