Natalia Vodianova ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından geliştirilen küresel bir girişim olan ‘ELBI’, sürdürülebilir çözümler üretmek için kadın sağlığı etrafındaki tabularla mücadele eden düşünce liderlerini, fark yaratanları ve politika yaratıcılarını “Let’s Talk!” platformunda 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde, Maxx Royal Resorts Kemer’de bir araya getirdi. Cesur karar vericilerin, düşünce liderlerinin, girişimcilerin ve aktivistlerden oluşan seçilmiş grupların, milyonlarca kadının hayatını iyileştirmeyi amaçlayan fikir ve yenilikleri paylaşmak ve geliştirmek için bir araya geldiği bu etkinlikte; İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Yöneticisi Sevda Alkan, ‘Medya ve Özel Sektör Aracılığıyla Stigma ve Tabuları Değiştirmek’ adlı panelde yer aldı. Sevda Alkan, panelde, özellikle kadına yönelik şiddet konusunda şirketlerin alması gereken önlemler ve şirketlerin kadına yönelik şiddeti bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi olarak değil, iş yeri sorunu olarak algılaması konusunu aktardı.