Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, UN Women ve UN ECE (Economic Commission for Europe) tarafından 29 Ekim 2019 tarihinde Cenevre’de düzenlenen Beijing 25+ toplantısında panelist oldu. Genç cinsiyet eşitliği savunucularından, üst düzey hükümet yetkililerine, 700'den fazla paydaş, cinsiyet  eşitliği konusunda en vizyoner gündem olan ve yaklaşık 25 yıl önce kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu taahhütlerinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmek üzere, 29 – 30 Ekim 2019 tarihlerinde toplandı.

Melsa Ararat üç saatlik panelde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından, TÜSİAD’ın işbirliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Sabancı Vakfı’nın desteği ile şirketlerin, çalışanlarının yakın ilişkide maruz kaldıkları şiddete karşı harekete geçmelerini sağlamaya yönelik başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi”ni anlattı. 

Melsa Ararat ‘Sosyal norm ve değerleri değiştirmek zordur ve zaman alır. Devlet  bu değerler ve normlardan bağımsız değildir. Pek çok devlet, politikalarını geliştirirken bir birey olarak kadının  insan haklarını korumak  ile kadını ailenin temel bir unsuru olarak görmek ve  “aile birliği” ni korumak arasında bocalamaktadır. Ve bu nedenle, birçok ülkede kadınlar, özü itibarıyla eril olan devletin kendilerini koruyacağına  güvenmemektedirler. İşverenler, iş kuruluşları, özellikle sendikaların etkisiz olduğu ülkelerde bu güven eksikliğini gidermede önemli bir rol oynayabilir ve dengeleri bir birey olarak kadın lehine etkileyebilir. Bu konuda   2019'da kabul edilen ve özel sektörün aile içi şiddet de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı mücadeledeki rolünü ve sorumluluklarını tanımlayan  yeni ILO sözleşmesi çok önemli bir adım’ dedi.

UNECE ve UN Women tarafından ortaklaşa düzenlenen Pekin + 25 Bölgesel İnceleme Toplantısı’nda, kadınları yaşamın tüm alanlarına eşit katılımdan geri getirmesini engelleyen yapısal engellerin kaldırılmasına yardımcı olabilecek pratik politika yaklaşımlarını göstererek, kaydedilen ilerlemeyi ve devam eden zorlukları gözden geçirildi. Eşit ücret, ücretsiz bakım ve ev işlerinde eşit paylaşım, ebeveyn izni politikaları, her türlü toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin sona ermesi ve karar alma sürecine eşit katılım dahil olmak üzere kilit meselelerdeki işbirlikçi çabaları teşvik edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, 2030 yılına kadar sürdürülebilir kalkınmanın kritik bir temeli olarak cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5’in, Pekin Deklarasyonu'ndaki hükümetlerin taahhütlerini yerine getirme yönünde nasıl ilerleme kaydettiğini tartışmak için bir platform sağladı.

Konuşma metnine ulaşmak için tıklayın.