İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Projesi’ne (BADV) dahil olan şirketlerin birbirleriyle kurduğu iletişimi güçlendirmek ve iş dünyasında ev içi şiddetle mücadele konusundaki iyi örnekleri yaygınlaştırmak hedefleriyle kurulan Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı, çalışmalarına ihtiyaç analizi çalıştaylarıyla başladı.

28 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde BADV şirketlerinin temsilcileriyle, 12 Ekim tarihinde ise kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştaylarda Şirketler Ağı’nın faaliyet alanı, çalışma prensipleri ve gelecek planları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İç ve dış paydaşların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak için düzenlenen çalıştaylarda, paydaşların Ağ’dan beklentileri ve Ağ’ın iş dünyasında kadına yönelik ev içi şiddete karşı kolektif bir güç olabilmesi için neler yapılabileceği konuları derinlemesine tartışıldı.

UNFPA ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD ev sahipliğinde yola çıkan “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı” çalışmalarına proje paydaşlarıyla iş birliklerini güçlendirerek devam edecek.