Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD iş birliğinde  yürütülen İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence -BADV) projesinin sürdürülebilirliğini destekleyecek yeni bir gelişme olarak 2022 yılında, şimdiye kadar projeye farklı dönemlerde dahil olmuş olan toplamda 100’e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi güçlendirmek ve proje kapsamında birbirlerinden aldığı ilhamı ve bilgi paylaşımını artırmak hedefiyle, UNFPA ve Sabancı Vakfı desteği ile TÜSİAD ev sahipliğinde kurulacak olan ‘İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı’nın faaliyetlerine başlandı. 
Şirketler Ağı’nın çalışma prensiplerini ve uzun vadeli eylem planlarını, projeye katılan şirketlerle beraber oluşturmak amacıyla, 28 Eylül ve 5 Ekim tarihlerinde, projeye katılmış olan şirketlerin temsilcileriyle, 12 Ekim tarihinde ise sivil toplum kuruluşları ve derneklerle İhtiyaç Analizi Çalıştayları gerçekleştirildi.