BADV Şirketler Ağı Şirket Ziyaretleri Serisinin Üçüncüsü Unilever’deydi

BADV Şirketler Ağı üyelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ev içi şiddetle mücadele konularında birbirleriyle deneyimlerini paylaştıkları Şirket Ziyaretleri Serisi’nin üçüncü durağı, 13 Kasım’da Unilever oldu.

Etkinlik, Unilever Orta Doğu ve Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı Mustafa Seçkin’in açılış konuşmasıyla başladı. Seçkin, şirketin hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına verdiği önemin altını çizerek, nörobilişsel çeşitlilik, cinsel kimlik çeşitliliği, erişilebilirlik, şiddete karşı mücadele gibi alanlarda hayata geçirdikleri kurum politikalarından ve kurum içi uygulamalarından söz etti. Unilever olarak BADV gibi platformlarla iş birliği içinde tüm şiddet biçimleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ardından, BADV Proje Yöneticisi Esen Özdemir söz alarak ev içi şiddetle mücadelede ortak hareket etmenin gerekliliğini, bu bağlamda BADV Şirketler Ağı’nın iş dünyasında bu tür bir ortaklığın önemli bir temsili olduğunu ve şirket ziyaretlerindeki bilgi ve deneyim paylaşımlarının bu ortaklığın zeminini oluşturduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından Unilever Hakkaniyet, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Emirhan Deniz Çelebi, “İş Dünyası için Hakkaniyet, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Gündemi ve Unilever’den İyi Uygulama Örnekleri”ni paylaştı. Çelebi, Unilever’de hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık (ED&I) yaklaşımının “Çalışan Farkındalığı” ve “Çalışma Grupları” olmak üzere birbirini besleyen iki temel ayağı olduğunu ifade etti. Dönüştürücü öğrenme kuramından ilham alarak çalışanlarda eleştirel düşünmeyi geliştirmeyi hedefleyen Unilever ED&I Champions Academy Programı (ULCAP) ile çalışan farkındalığını artırdıklarını, ED&I konularını odağına alan çalışma gruplarının varlığı sayesinde ED&I’ı kurumsal stratejinin ana konularından biri haline getirmeyi başardıklarını paylaştı.

“Toplumsal Cinsiyet ve Sorumlu Medya İletişimi” konulu ikinci oturumda, Unilever Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Tokman Odyakmaz, Unilever’in medya temsillerinde kalıp yargıları ve stereotipleri yeniden üretmeyen bir iletişim stratejisinin nasıl olabileceğini iyi medya örnekleri üzerinden paylaştı. Tokman Odyakmaz, Unilever olarak benimsedikleri eşitlikçi, kapsayıcı ve her türlü şiddete karşı olan iletişim yaklaşımını yaygınlaştırmayı, böylece sektörde bir değişim yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Örneğin, UN Women tarafından yürütülen Unstereotype Alliance Türkiye’nin de üyelerinden biri olan Unilever’in şiddetle ilgili sorumlu davranmayan platformlarla beraber çalışmama kararı aldığını, bunun da bir değişimi tetiklediğini ifade etti. Bu oturumda, katılımcılar, çeşitliliği önemseyen, ayrımcılığı ve şiddeti yeniden üretmeyen, kapsayıcı bir iletişim dili benimseyen reklam örnekleri üzerinden markaların sorumlu medya kullanımlarının nasıl olabileceği üzerine düşünme imkânı buldu.

Etkinlik, Unilever’in erişilebilirlik ve kapsayıcılık perspektifiyle kurgulanmış olan merkez ofisi gezilerek tamamlandı.